Kontaktné informácie

SIGNAL-CODE s.r.o.
Zvolenská cesta 31
Lučenec
984 01
Slovenská republika

IČO: 45697515
DIČ: 2023094645
IČ DPH: SK2023094645

predajňa 047 / 3700203

IČO
IČ DPH
Naša spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18769/S. Zároveň sme držiteľom Licencie na prevádzkovanie technickej služby č. PT001250.

Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: